Advocat.cat

Advocats de Catalunya

La legítima

La Legítima és una porció de béns de la qual el testador no pot disposar per haver reservat la llei a determinats hereus, anomenats "hereus forçosos".

Confereix a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial que aquest els pot atribuir a títol d'institució hereditària, llegat, atribució particular o donació, o de qualsevol altra manera.

Són legitimaris tots els fills del causant per parts iguals. Els fills premorts, els desheretats justament, els declarats indignes i els absents són representats per llurs respectius descendents per estirps. Si el causant no té descendents que l'hagin sobreviscut, són legitimaris els progenitors per meitat. Aquests no tenen dret a llegítima si el causant té descendents però han estat desheretats justament o declarats indignes.

La quantia de la llegítima és la quarta part del valor líquid de l'herència al temps de la mort del causant. No li afecten, per tant, els augments i deterioraments posteriors dels béns de l'herència.

Tots els legitimaris detrauran la llegítima d'una única quarta. Per a determinar la llegítima individual entre diversos legitimaris fan nombre el que sigui hereu, el legitimari que l'hagi renunciat, el que hagi estat desheretat justament i el declarat indigne de succeir el causant.

Es prohibeix imposar càrregues o limitacions sobre la legítima. Si no hi ha béns suficients per pagar la llegítima es reduiran o suprimiran els llegats i donacions.

Més en aquesta categoria: « Els hereus El desheretament »

Logotip Advocat.cat

Segueix-nos

Nous advocats

Nerina Vidal Bartomeu
Població: Girona
Bombí & Ripoll Abogados
Població: Barcelona