Aquesta Llei, que encara necessita la ratificació del Senat, ha estat impulsada pel PP i Ciutadans. Algunes de les millores previstes són aquestes: Reducció del 20% al 10% els recàrrecs per retràs de quotes. Fins avui la Seguretat Social ha cobrat un recàrrec abusiu del 20% en casos d’un dia de retràs, i encara que […]

El CGPJ (Consell General del Poder Judicial) ha creat una pàgina on es pot, de manera automàtica i orientativa, calcular les indemnitzacions per acomiadament que han de cobrar els treballadors segons cada cas. El càlcul es pot fer fàcilment en cas de comiat improcedent, en cas de comiat per causes objectives, en cas de comiat […]