Nota legal, condicions d’ús, política de privacitat i avís de cookies

Menú (clicable):

Identificació, dades de contacte, normes i codis aplicables.

El domini web “Advocat.cat” i aquest portal estan gestionats i pertanyen a l’empresa Antilia Assistència Jurídica SL ( B55271993 ), en endavant ADVOCAT.CAT (en referència a l’empresa, al directori i al portal). Aquestes i les següents condicions legals i de privacitat, o preus, s’apliquen a qualsevol altra pàgina de l’empresa.

Dades de contacte:

L’exercici de l’advocacia està regulat per diferents normes entre les quals destaquen l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola i el Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola.

Condicions d’ús

A l’hora d’entrar en aquest web vostè, com a usuari del mateix, està acceptant actuar sota les normes publicades al Portal en el moment d’accés.

El contingut d’aquest web (incloent, sense caràcter limitatiu, informacions, comunicacions, programari, fotos, dibuixos, àudios, gràfics, música, sons, imatges, arxius de text i altres materials i serveis) d’ara endavant “Contingut”, és propietat de l’empresa que gestiona el web o ha estat objecte de llicència o cessió a aquesta última per subministradors de contingut independents o contractats. L’usuari està d’acord i coneix que Advocat.cat permet l’accés a aquest contingut per a l’ús particular de l’usuari, però que aquest es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial (en endavant “Drets”).

L’usuari accepta que l’ús del Contingut està subjecte i es regeix per aquestes normes a més de pels Drets així com per les lleis de la propietat privada aplicables.

En conseqüència, tot el contingut de la web està protegit pels Drets i l’empresa n’és propietària, o si escau llicenciatària, dels mateixos, per això l’usuari no pot modificar, alterar, copiar, reproduir, publicar, transmetre, participar en la transferència o venda, reproducció, creació de treballs derivats de, distribució, mostra, exposició, o, en qualsevol manera, explotar qualsevol dels continguts en part o en la seva totalitat.

La compilació (entenent com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del web és propietat de l’empresa i està igualment protegit per lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

L’empresa no té cap control sobre qui o quins puguin accedir a la seva Web i on puguin estar emplaçats els usuaris. Tot i que l’empresa és conscient d’això, això no significa que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers, en cas de conflicte o reclamació en relació a aquesta Web, seran per tant els jutjats i tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

Les marques, rètols, signes distintius, logotip o noms de domini de l’empresa que apareixen en el web són titularitat de l’empresa. Tots els drets reservats. Qualsevol altra marca, nom de producte o companyia esmentats en aquest web són drets de propietat intel·lectual o industrial registrats pels seus respectius titulars.

Queda prohibida la seva reproducció total o parcial sense l’autorització per escrit.

Es reserva el dret de modificar la informació continguda en el web sense previ avís. Aquesta informació pot ser inexacta o errònia i ningú es responsabilitzarà dels possibles errors, inexactituds o actualitzacions no realitzades. Qualsevol advocat o organisme públic relacionat amb la justícia pot afegir dades, ja sigui mitjançant pagament o pacte concret en cada cas. Si vostè no ha afegit unes dades i n’és el titular pot demanar-ne la modificació o retirada enviant un e-mail a modificacions@advocat.cat adjuntant el seu DNI o carnet col·legial, petició i telèfon de contacte, sense que això afecti al compliment de cap altre normativa o garantia.

L’empresa podrà efectuar les modificacions tècniques que siguin precises per a millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i connexió a xarxes temàtiques o Internet. Està, a més, especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o xarxes de connexió, així com pels danys que qualsevol virus informàtic pugui causar. No es fa responsable de la veracitat, exactitud o versemblança de la informació facilitada per tercers i inclosa de forma directa o per enllaç en aquest web, amb l’excepció dels casos previstos de coneixement efectiu previstos per la legislació vigent. Tampoc de la informació o dades que, ja publicades a qualsevol altre espai d’Internet hagin pogut quedar indexades dins dels directoris o espais d’Advocat.cat

Dades i Continguts Indexats

Les dades i continguts que s’haguessin pogut indexar de manera automàtica i/o sense el consentiment del titular de les dades podran ser esborrades o modificades, amb la simple petició de la persona interessada, enviant un missatge o un correu electrònic a lopd-rgpd@advocat.cat

Es procedeix a verificar les dades amb la màxima freqüència possible però podrien no estar-ho les contingudes en la fitxa d’informació de cada despatx o bufet i que hagin estat facilitades pel mateix despatx, de manera que l’empresa no es fa responsable d’inexactituds, errors o qualsevol altra circumstància que no reflecteixi la realitat.

Els usuaris poden modificar en tot moment les seves dades mitjançant el tauler de gestió contingut en aquest lloc web. Si no disposen de les claus d’accés poden contactar amb l’empresa per sol·licitar-les. Advocat.cat tampoc es farà responsable dels possibles errors que cada advocat hagi pogut cometre a l’hora d’entrar o actualitzar les seves dades.

Amb els límits establerts a la llei, l’empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els mecanismes i formularis per contactar gratuïtament amb advocats poden no funcionar sense previ ni posterior avís i és el corresponent advocat en cada cas el responsable d’assegurar-ne o comprovar-ne el funcionament o de fer-hi aparèixer altres formes de contacte que eventualment consideri més segures. Els advocats, en general, no estan obligats a respondre ni a mantenir cap tipus de disponibilitat.

Les Sentències, Lleis o informacions publicades, comentades o traduïdes poden contenir errors o ser inexactes o incomplertes, també poden donar lloc a interpretacions subjectives i, per tant, les conclusions i possibles recomanacions només es consideraran fiables si es consulten i corroboren també amb els advocats indicats experts en aquella matèria. Serà l’advocat que respongui, que sempre es podrà identificar, l’únic responsable professional del consells o orientacions legals que qualsevol usuari/client pugui o vulgui aprofitar i/o tenir en compte.

Preus

Cada advocat pactarà amb el seu client els preus que convinguin segons el cas. Els advocats, per inscriure’s a Advocat.cat ho podran fer via web escollint una de les tres tarifes que s’indiquen a l’apartat de serveis, o bé després de consultar les tarifes per telèfon o per e-mail o bé sol·licitant la visita presencial d’un agent comercial. Els usuaris o clients que facin ús dels nostres serveis reconeixen conèixer totalment els possibles honoraris a pagar i haver-los consultat prèviament en cas de dubte. Per aquells advocats que hagin efectuat una alta gratuïta durant alguna de les promocions, no se’ls garanteix la permanència ni al portal ni al directori. En cas d’impagament per part dels advocats inscrits al directori l’empresa es reserva el dret de poder deixar de publicar la seva fitxa en qualsevol moment, sense que sigui possible en aquest cas cap contacte ni consulta de cap tipus.
Clients d’Advocat.cat: Els clients d’Advocat.cat gaudiran de certs serveis jurídics prepagats, a preus reduïts o ja inclosos amb la seva quota, i de descomptes del 20% o més, amb els advocats socis i/o col·laboradors que l’empresa els designi segons la zona o tipus de cas. Aquests clients particulars no podran fer ús d’aquestes avantatges i tarifes reduïdes sol·licitant els serveis de qualsevol dels professionals anunciants, publicats o que es poguessin trobar en cada moment a través del directori o buscador.

Preus de telèfons o extensions 807

El telèfon 807545151 tindrà un cost màxim per minut de 1,30€+IVA, i inferior si es truca fent ús d’un telèfon fix, amb indiferència que es truqui a extensions destinades a fer consultes legals o a extensions destinades a contactar amb professionals.
Preus de les inscripcions – Advocats
Cada advocat podrà inscriure’s pagant el preu general disponible durant el moment de la seva inscripció. Les inscripcions disponibles sense cost podran ser ignorades i, per tant, l’advocat no rebria resposta. En aquest cas caldria sol·licitar, pagant, una inscripció amb opcions superiors.

Renovació automàtica de serveis (no telefònics)

Els serveis contractats pels usuaris a través d’aquest lloc web, en general es renovaran automàticament un cop finalitzat el seu termini de vigència inicial, per períodes consecutius d’igual durada. En tot cas, els Usuaris podran comunicar per escrit a l’empresa la seva decisió de finalitzar el servei amb un preavís mínim d’un mes abans de la data en què efectivament s’hagi de deixar de prestar el servei.

Exclusió de Garanties i responsabilitats

L’empresa no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis o mecanismes. Quan això sigui raonablement possible, l’empresa advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc web i dels seus serveis. Tampoc garanteix la utilitat del lloc web i dels seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva fiabilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el lloc web i els seus serveis, accedir a les diferents pàgines que formen el lloc web o aquelles des de les quals es presten els serveis.

 

L’empresa fa i farà el màxim esforç per optimitzar i maximitzar la bona relació entre advocats i Usuaris o Clients, però no pot garantir els coneixements, bones pràctiques o experiència professional de cap advocat o bufet inscrit en aquest directori d’advocats.

Avisos i recomanacions informàtiques

L’empresa en general mai respondrà de possibles virus, softwares malintencionats, fallides informàtiques, caigudes de servidors ni de qualsevol incidència o errors informàtics. Per evitar o minimitzar incidències es recomana l’ús de Google Chrome o Internet Explorer. Les possibles incidències o consultes informàtiques es poden enviar a informatica@advocat.cat

Avís de Cookies (Galetes)

Vostè, accedint i navegant a través del portal www.Advocat.cat accepta la utilització de cookies pròpies i/o de tercers (per exemple les de Google Analytics), que fem servir per intentar millorar i tenir una idea i estadística sobre l’ús, comportament i procedència dels visitants-web i usuaris del portal. Si vol més informació si us plau sol·liciti-la enviant un correu electrònic a contacte@advocat.cat. Si Vostè no entengués aquestes condicions i circumstàncies o si no hi estigués d’acord és preferible que tanqui immediatament totes les finestres i que no torni a accedir a aquesta pàgina web. Si continua navegant entenem que així ho accepta.

Protecció de dades de caràcter personal

L’empresa garanteix que tractarà confidencialment les dades de caràcter personal que li siguin facilitades pels usuaris d’aquest web a través dels formularis que es proporcionen en el mateix (a excepció de les facilitades amb la finalitat de ser publicades). També es reserva la possibilitat d’utilitzar la base de dades recollides perquè es duguin a terme accions promocionals per la comercialització de serveis jurídics o de productes asseguradors, per exemple assegurances de protecció jurídica o de qualsevol altre tipus.

També garanteix que el servidor on s’emmagatzemen i tracten aquestes dades disposa de les mesures de seguretat adequades per evitar l’accés per terceres persones no autoritzades. Per a això, l’empresa ha aplicat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’empresa informa que les dades seran tractades en els fitxers de titularitat de l’empresa ANTILIA ASISTENCIA JURÍDICA, SL. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació del seu consentiment dirigint l’oportuna sol·licitud, indicant el seu nom, cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic, a: lopd@advocat.cat. També pot enviar un e-mail adjuntant el seu DNI o Carnet Col·legial i la seva petició.

L’empresa informa que no sempre realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, pel que és responsabilitat dels usuaris i dels advocats el facilitar-les correctament. Qualsevol advocat pot haver sigut donat d’alta al directori d’advocats, ja sigui per la seva pròpia petició o a través de dades que ell mateix hagi fet públiques a Internet (consentiment tàcit). Per tant no es garanteix sempre ni al 100% el correcte funcionament dels mecanismes per contactar gratis amb advocats.

Per procedir al tractament de dades de menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, i aquests, emplenar les dades d’identificació requerides en cada formulari així com concedir la seva autorització. Vostè podrà revocar l’autorització concedida en qualsevol moment.

L’usuari serà responsable de la veracitat de les dades facilitades, reservant l’empresa el dret d’excloure a tot usuari del que hagi pogut comprovar la falsedat o incorrecció de les dades, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Serà responsabilitat de cadascun dels advocats, i/o dels seus clients o potencials clients, el tractament de les dades cedides durant (o posteriorment) la navegació pel lloc web, entre ells. Cadascun dels advocats que rebi informació de caràcter personal haurà de prendre les mesures oportunes per evitar possibles errors, suplantacions i tractaments no autoritzats. Si vostè no és advocat i és usuari d’aquest portal haurà de sol·licitar directament a l’advocat contactat el correcte tractament de les dades que vostè hagi pogut cedir, tot i considerar-se protegida i confidencial tota comunicació entre client i advocat.

Claus d’accés

Els advocats o despatxos (en endavant, “els Usuaris”) seleccionen i indicar les seves pròpies claus d’accés (correu electrònic i contrasenya). L’únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d’unes claus d’accés prèvies que siguin idèntiques a les triades pels usuaris, així com un nombre mínim de caràcters exigits.

L’assignació de les Claus d’Accés es produeix de manera automàtica i l’únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d’unes Claus d’Accés prèvies que siguin idèntiques a les triades pels usuaris, així com un nombre mínim de caràcters exigits.

En defecte d’elecció per part dels usuaris, les Claus d’Accés seran assignades automàticament per l’empresa. En aquest cas, els usuaris podran en qualsevol moment canviar-les per qualsevol altres, sempre de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior.

Ús i custòdia de les claus

Els Usuaris es comprometen a fer un ús diligent de les claus d’accés, així com a no posar-les a disposició de tercers. Es comprometen a comunicar a l’empresa, a la major brevetat possible, la pèrdua o robatori de les mateixes, així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per part d’un tercer.

Es comprometen també els usuaris a utilitzar aquesta pàgina web i els seus serveis de conformitat amb la llei i les presents condicions d’ús, així com de conformitat amb la moral, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptades.

Els Usuaris s’obliguen a abstenir-se d’utilitzar aquesta pàgina web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes condicions d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web i els seus serveis o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web i dels seus serveis per part dels usuaris.

Si perdeu les claus d’accés, si teniu cap consulta tècnica, administrativa o comercial podeu contactar per correu electrònic ( comercial@advocat.cat )

Legislació aplicable i jurisdicció competent

La utilització, ús o qualsevol aspecte relacionat amb les presents condicions d’ús, queden subjectes a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Girona (Espanya) o als més propers a la residència de l’usuari o del client si així hagués de ser segons les Lleis o normatives vigents i aplicables en cada moment.

Les controvèrsies que poguessin plantejar-se amb ocasió de l’accés i ús relatius a aquest lloc d’Internet, s’han de tractar davant els Jutjats i Tribunals de l’Estat Espanyol, d’acord amb les disposicions normatives aplicables en el mateix i, sense perjudici del que pugui correspondre per aplicació de preceptes legals indisponibles per les parts, davant els òrgans jurisdiccionals de Girona (Espanya).

No obstant això, en aquells supòsits en què l’Usuari tingui la consideració de consumidor segons estableix l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, l’empresa es sotmetrà expressament a la jurisdicció dels tribunals que siguin competents segons la legislació vigent en cada moment.

Les presents condicions d’ús estan disponibles en llengua catalana i llengua castellana. Si vostè té algun dubte sobre la utilització de la informació continguda dins d’Advocat.cat pot contactar amb l’Empresa mitjançant el correu electrònic indicat anteriorment o enviar un missatges després de fer Clic Aquí.