Aquesta Llei, que encara necessita la ratificació del Senat, ha estat impulsada pel PP i Ciutadans. Algunes de les millores previstes són aquestes: Reducció del 20% al 10% els recàrrecs per retràs de quotes. Fins avui la Seguretat Social ha cobrat un recàrrec abusiu del 20% en casos d’un dia de retràs, i encara que […]

La Justícia europea ha declarat que és incompatible amb el Dret Comunitari la decisió del Tribunal Suprem de limitar els efectes retroactius de les devolucions si a l’hora van ser abusives, de tal manera que s’hauria de retornar tot l’import cobrat amb “abús”. El text de la Sentència està publicat i accesible a través del […]

Una Sentència a Cadis, de l’any 2015, va considerar que el cobrament de comissions per fer un ingrès per finestreta de banc no és legal. Aquestes comissions normalment es cobraven a tota persona que feia un ingrès en un compte corrent que no era seu i la Justícia va considerar que el servei s’estava prestant […]

Fa temps s’explicava com desaparèixer d’Internet amb un dels anteriors escrits publicats al blog (anar-hi) i es donaven alguns consells o trucs que ja funcionaven. A dia d’avui desaparèixer d’Internet pot ser pràcticament impossible (encara més difícil que abans), i desaparèixer dels buscadors segueix sent en alguns casos una mala idea ja que és preferible […]

El lliure comerç es considera ideal perquè els béns i serveis estan lliures d’aranzels, tarifes, normes, imposicions d’organismes o del govern, considerant així que l’economia és lliure, més eficient, més justa i més avançada. De manera molt similar a l’Antic Règim, les quotes col·legials i les assegurances de caràcter obligatori, o pràcticament obligatòries, imposades pels […]

Amb els advocats pot passar exactament igual que amb els metges o que amb qualsevol altra persona. Ara bé, hi ha persones que, per error, n’esperen una mínima integritat moral de la mateixa manera que moltes persones presuposen que els metges són “bones persones” quan no necessàriament és sempre així. En alguns casos com els […]

Avui entra en vigor la nova Llei de Seguretat Ciutadana y afecta a la llibertat d’expressió i manifestació, després de l’acord entre PP i PSOE. Explicar depèn quins acudits podrien estar penats amb presó. Al The New York Times ja va advertir de que aquesta nova llei és de caràcter franquista (http://www.nytimes.com/2015/04/23/opinion/spains-ominous-gag-law.html?_r=0). Publicar fotos d’abusos […]

Segons el Real Decret 1095/1989 es declaren animals cinegètics a les espècies objectes de caça i pesca, dividides entre caça major i caça menor. Com a exmples tenim al senglar, el cérvol, el cabirol o la daina. Abans eren els titulars dels vedats els qui, en general, havien d’assumir les despesses derivades dels accidents amb […]

Durant els últims anys s’han ficat molt de moda els drets de privacitat, la protecció de dades i el dret a l’oblit en general. Hi ha hagut empreses i persones famoses que han pagat autèntiques fortunes per “netejar” la seva “reputació online”. Si ets una persona o empresa amb necessitats d’aquest tipus el més aconsellable […]

El ministre “de Guindos” va sorprendre ahir indicant que el govern té “intenció d’articular un procediment d’arbitratge” similar als ja aplicats amb altres dues entitats financeres nacionalitzades (Caixa Catalunya i Nova Caixa Galícia), de tal manera que si queda demostrat que la venta (d’aquestes participacions preferents) va ser incorrecta el client (o inversor) podrà recuperar […]