El Tribunal de Justícia de la UE i les clàusules sòl

  Valoració
  ( Total: 0 Mitjana:0 )

  La Justícia europea ha declarat que és incompatible amb el Dret Comunitari la decisió del Tribunal Suprem de limitar els efectes retroactius de les devolucions si a l’hora van ser abusives, de tal manera que s’hauria de retornar tot l’import cobrat amb “abús”. El text de la Sentència està publicat i accesible a través del següent link:

  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519785

  S’estima que aquest import pot ser superior als 7.500 milions d’euros i les entitats més afectades podrien ser Banco Popular i Banc Sabadell. És aconsellable que els clients d’aquestes o d’altres entitats que vulguin o necessitin reclamar aquests imports ho facin per mediació d’advocats especialistes: http://www.advocat.cat/especialitats/bancari-i-financer/

  Escrigui la seva opinió!!

  Please enter your comment!
  Please enter your name here