Nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

  Valoració
  ( Total: 0 Mitjana:0 )

  Aquesta Llei, que encara necessita la ratificació del Senat, ha estat impulsada pel PP i Ciutadans. Algunes de les millores previstes són aquestes:

  • Reducció del 20% al 10% els recàrrecs per retràs de quotes. Fins avui la Seguretat Social ha cobrat un recàrrec abusiu del 20% en casos d’un dia de retràs, i encara que aquest retràs hagués estat culpa d’un funcionari o funcionària de la Seguretat Social.
  • Exempció de la quota durant 1 any en cas d’haver de cuidad de menors o dependents, per intentar garantir una millor conciliació laboral i familiar.
  • Reconeixement de l’accident in itinere si es tracta d’un treballador autònom.
  • Possibilitat de més deduccions.
  • Tarifa plana a dones que es reincorporin després d’una maternitat.

  Escrigui la seva opinió!!

  Please enter your comment!
  Please enter your name here