BANCS Archive Inici > BANCS

A dia d’avui està molt de moda reclamar judicialment tot allò que tingui a veure amb bancs i que pugui afavorir a clients i consumidors, com si els bancs sempre fossin els dolents de la pel·lícula i els pobres estalviadors i deutors unes víctimes. Tothom puja al carro: Clients que volen recuperar les despesses de […]

La Justícia europea ha declarat que és incompatible amb el Dret Comunitari la decisió del Tribunal Suprem de limitar els efectes retroactius de les devolucions si a l’hora van ser abusives, de tal manera que s’hauria de retornar tot l’import cobrat amb “abús”. El text de la Sentència està publicat i accesible a través del […]

Una Sentència a Cadis, de l’any 2015, va considerar que el cobrament de comissions per fer un ingrès per finestreta de banc no és legal. Aquestes comissions normalment es cobraven a tota persona que feia un ingrès en un compte corrent que no era seu i la Justícia va considerar que el servei s’estava prestant […]

El ministre “de Guindos” va sorprendre ahir indicant que el govern té “intenció d’articular un procediment d’arbitratge” similar als ja aplicats amb altres dues entitats financeres nacionalitzades (Caixa Catalunya i Nova Caixa Galícia), de tal manera que si queda demostrat que la venta (d’aquestes participacions preferents) va ser incorrecta el client (o inversor) podrà recuperar […]