PREFERENTS Archive Inici > PREFERENTS

El ministre “de Guindos” va sorprendre ahir indicant que el govern té “intenció d’articular un procediment d’arbitratge” similar als ja aplicats amb altres dues entitats financeres nacionalitzades (Caixa Catalunya i Nova Caixa Galícia), de tal manera que si queda demostrat que la venta (d’aquestes participacions preferents) va ser incorrecta el client (o inversor) podrà recuperar […]